[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - امیر عظیمی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر امیر عظیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
چاپ مقاله  در مجلات علمي پژوهشی
 
 1. جهاني شدن و سياست فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پژوهشنامه متين(علمي- پژوهشي) شماره41، زمستان 1387. مشترک (نویسنده دوم).
 2. نقد رويكرد دموكراتيزاسيون و قرائت آن از تغييرات سياسي جهان عرب، فصلنامه مطالعات سياسي جهان اسلام(علمي- پژوهشي) ، سال سوم، شماره 9، بهار 1393.
 3. محورها و مصاديق حقوق ‌شهروندي از منظر امام خميني، پژوهشنامه انقلاب اسلامي (علمي- پژوهشي)، سال چهارم، شماره 13، زمستان 1393.
 4. دلالتهاي نظري وقايع انقلابي در كشورهاي عربي براي تئوري‌پردازي انقلابها، فصلنامه پژوهشهاي انقلاب اسلامي(علمي- پژوهشي)، سال چهارم، شماره 13، تابستان 1394.
 5. انقلابهای عربی: مطالعه ای تطبیقی تاریخی، مجله مطالعات اجتماعی ایران(علمي- پژوهشي) ، دوره دهم، شماره 1، بهار 1395.
 6. ماهیت سرکوبگرانه رژیم‌های سیاسی و انقلاب‌ها: مطالعه‌ای تطبیقی، جستارهای سیاسی معاصر(علمي- پژوهشي)، شماره 22، زمستان 1395.
 7. بررسی تطبیقی نقش ناكارآمدی دستگاه سركوب در انقلابهای عربی: مطالعه موردی تونس، مصر، لیبی و یمن، دوفصلنامه جامعه شناسی تاریخی، دوره 9 شماره 1، بهار و تابستان 1396.
 8. بررسی وجوه تفاوت و تشابه سبک زندگی رهبران انقلابی (امام خمینی، ماندلا و گاندی)، پژوهشنامه متین(علمي- پژوهشي)، دوره 20، شماره 79، تابستان 1397، مشترک (نویسنده مسئول).
 9.  بررسی مدعاهای رقیب در خصوص نقش فشارهای خارجی در وقوع انقلاب اسلامی، جستارهای سیاسی معاصر(علمي- پژوهشي)، دوره 10، شماره 1، شماره پیاپی 31، بهار 1398، مشترک (نویسنده مسئول).
 10.  بازنمایی حضور و نقش زنان در سینمای قبل و بعد از انقلاب اسلامی، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران(علمي- پژوهشي)، دوره 8، شماره 2 تابستان 1398، مشترک (نویسنده مسئول).
 11. نقد رويكرد دموكراتيزاسيون از منظر رويكرد بيداري اسلامي، فصلنامه پژوهشهاي انقلاب اسلامي(علمي- پژوهشي)، گواهي چاپ.
مقالات علمی تخصصی
 
 1. دگرگوني اقتدار در جمهوري اسلامي ايران، كتاب ماه علوم اجتماعي، شماره71-72، 1382
 2. ويژگيهاي رهبري امام خميني، فصلنامه حضور، شماره39، 1382.
 3. آموزش و پرورش و انسجام اجتماعي، مجله رشد آموزش علوم اجتماعي، دوره سيزدهم، پاييز1388.
 4. بررسی مقایسه‌ای  جنبش حزب‌الله لبنان و انصار الله یمن، اندیشه سیاسی در اسلام، بهار 1396 شماره 11، مشترک (نویسنده مسئول).
 5. نگرش سلسله‌مراتبی به ارزش‌های سیاسی انقلاب اسلامی در بین دو نسل والدین و فرزندان. اندیشه سیاسی در اسلام، دوره 4، شماره 16، تابستان 1397، مشترک (نویسنده مسئول).

 
Published articles
:: ::
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 70 queries by YEKTAWEB 4280